ANNONS

Naturstigar finns – men saboteras

ANNONS

Svar på insändaren ”Lägg pengar på annat än prydnadsstenar” den 15 oktober:

I en insändare påpekar Stefan att pengar ska läggas på annat än prydnadsstenar – till exempel bättre märkning av naturstigarna i Törnskogen.

Naturskyddsföreningen i Sollentuna har markerat tre natur­stigar i Törnskogen – långt innan där blev naturreservat. Arbetet gjordes ursprungligen med hjälp av ALU-anställda som röjde stigavsnitt från sly och byggde broar över kärr och diken. Märkningen gjordes medvetet diskret – stenblock utmed stigen och i vissa avsnitt träplattor med olika form på träd intill stigen. Två gånger varje år har medlemmar i föreningen sett över stigarna, flyttat nedfallna träd, reparerat broar och kompletterat märkningen.

Till stigarna finns beskrivningar med en detaljerad karta som kan beställas via Naturskyddsföreningens webbplats. Efterhand har stigarna blivit vältrampade härliga barrstigar. Skolklasser gör utflykter på stigarna. Lärarna på Rudbecksskolan funderar över hur de kan använda kunskapen som dokumenterats i beskrivningarna i sin undervisning.

Ända sedan stigarnas tillkomst för över 20 år sedan har markeringarna saboterats. Det senaste tillslaget inträffade bara några dagar efter att markeringen kompletterats. Att någon enskild envisas med att sabotera märkningen är beklagligt, och rätt barnsligt.

Tills kommunen tar över det praktiska ansvaret avser Naturskyddsföreningen att fortsätta hålla ett öga på markeringen och komplettera den där det behövs.

Styrelsen, Naturskydds­föreningen i Sollentuna