”Nedskräpningen på Mjölnarvägen fortsätter”

Mjölnarvägen hör till en av Järfällas skräpigaste platser och har beskrivits som kommunens skamfläck. En insändarskribent rasar över att inget görs åt saken.

”Trots att många läsare, boende och undertecknad upprepade gånger har uppmärksammat kommunen på nedskräpningen runt Mjölnarvägen fortsätter problemen.

På den stora parkeringen parkeras alltjämt en handfull skrotbilar som används som bostäder åt hemlösa, och ytan framför återvinningsbehållarna fylls regelbundet med grovsopor och skräp.
Företaget som ansvarar för städningen på platsen gör förvisso en heroisk insats med återkommande städning, men när det hela tiden fylls på med nytt skräp är tillfällena då det är städat trots allt rätt få.

Kommunen bör med anledning av detta vidtaga följande åtgärder: Omfattande kameraövervakning och rivning av halva parkeringsytan och återställning till parkmark. Skrotbilar bör dessutom fraktas bort inom 24 timmar.

Att detta förfall fortgår tyder bara på att kommunens tjänstemän inte har beslutsamheten som krävs för att permanent lösa dessa bekymmer.”

Fredrik Grufman, boende och företagare i Järfälla

Här kan du läsa fler insändare.

Fakta

Vill säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.