Nej – ring så att vi hör dig komma

Svar på insändaren ”Hellre bromsa än ringa” den 6 maj:

Du säger att du är en glad cyklist som av säkerhetsskäl inte använder ringklockan.

Ringklockan ska enligt Trafikförordningen användas för att förebygga och/eller avvärja fara. Då säger det sig självt att du borde använda ringklockan om du bakifrån närmar dig en person med hund.

Hör man inte att en cyklist kommer är det svårt att hålla in hunden. Det handlar alltså inte om att ha koll på hunden. Det handlar om att höra att en cyklist kommer och kör förbi bakifrån. Ringsignalen är lika mycket för din säkerhet som för hundens.

Hundar, precis som barn, är rörliga och går inte fot när man ute för att rasta dem. Särskilt inte om man går på en bred gångväg. De kan röra sig från den ena sidan till den andra beroende av för dem intressanta dofter.

Tänk på din egen säkerhet – använd ringklockan!

Hundägare