Nej till förtätning av fullbyggda Alphyddan

Insändarskribenten kritiserar planerna på förtätning i Alphyddan.
Insändarskribenten kritiserar planerna på förtätning i Alphyddan.

Den enes död(Alphyddan) är den andres (Mats Gerdaus) bröd. Gerdau och hans kumpaner i kommunalfullmäktige får lovord, gratulationer och uppskattning från högre ort.

De nästan tvåtusen boende i Alphyddan får trots protester, och ett så gott som enat och kompakt motstånd, finna sig i att i sin fridfulla miljö, under flera år på den smala gatan, trängas med stora traktorer och tunga diseselstinkande lastbilar.

De kommer att tvingas leva med byggbuller, bergborrning och sprängskott. Och de får sitt enda lilla gröna andningshål ödelagt!

Gerdau och Co har ju hittat en riktig nödlösning för att kunna leva upp till riksopinionens högljudda krav på att bygga studentbostäder: Bygg dem i redan trånga, fullbyggda Alphyddan! Allt under parollen förtäta.

Men här handlar det inte om att förtäta, utan här handlar det om att förstöra, att bryta sönder en fungerande boendemiljö.

Men är det så här det ska gå till, att våra folkvalda tar sig rätten att, tvärsemot vad medborgarna vill, tvinga fram kontroversiella lösningar på allvarliga problem.

Att man som makthavare tar sig den godtyckliga befogenheten att splittra en liten, javisst liten, men fungerande del av samhället. Det är verkligen diskriminerande.

Hur så kallade miljöpartister kan ställa upp på ett sådant här boendemiljösabotage är obegripligt! Att rasera fungerande bostadskvarter är ett eländigt sätt att utöva makt på.

Är det sådana ledare vi ska rösta fram i höst för att representera oss i framtidens Nacka?

Representanter som uppenbarligen saknar förmåga att lösa kommunens utbyggnadsproblem på ett för alla rättvist sätt.

Nej, kejsar Gerdau, du är visserligen inte naken, men när det gäller Alphyddan, har du uppenbarligen, liksom Hasse Alfredssons Lindeman, knäppt ihop västen med gylfen.

Ramon Fridén

De kommer att tvingas leva med byggbuller, bergborrning och sprängskott. Och de får sitt enda lilla gröna andningshål ödelagt!