Nej till fula propellrar i vår vackra skärgård

Vågkraftverk är bra – vindkraftverk är fula, tycker insändarskribenten.ARKIVBILD
Vågkraftverk är bra – vindkraftverk är fula, tycker insändarskribenten.ARKIVBILD

Svar på insändare med rubriken: ”Självklart skall vi ha vindkraft i Värmdö” publicerad den 10 april: Miljöpartiet på Värmdö kommenterar vår insändare från den 3 april om Skärgårdsstiftelsens styrelses majoritets remissvar angående en ”vindkraftby” vid Stora Björn. Glädjande var att Värmdös representant i styrelsen, Anders Bergman, var emot förslaget tillsammans med tjänstemännen.

Miljöpartiet däremot, välkomnar dessa fula och störande propellrar i vår vackra skärgård. Det gör inte vi. De hänvisar till Värmdös översiktsplan, vilken är mycket bra och genomarbetad. En läsvärd beskrivning av vår fantastiska kommun. Man hänvisar till områden reserverade för våg- och vindkraft. Ett område finns vid Almagrundet. Ett utmärkt ställe att anlägga vågkraft på. Men inte vindkraft. Invånarna kommer att få möjlighet att tycka till igen. Av länsstyrelsens yttrande över översiktsplanen framgår att hela kust- och skärgårdsområdet med hänsyn till natur och kulturvärdena är av riksintresse enligt Miljöbalken. Bestämmelsen innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast om de inte skadar områdenas natur och kulturvärden. Det tycker vi känns tryggt. Självklart ska vi alla värna om vår natur och framtida energiförsörjning där även vindkraft kan bli en del. Vattenkraften är den miljövänligaste. Värna skärgården.