Ni är trygga med koalitionen

Svar på insändaren ”Järfälla behöver ett fortsatt Alliansstyre den 31 mars.

I valet 2014 fick Alliansen i Järfälla inte förnyat förtroende av väljarna. Därför tog vi i Centerpartiet ansvar för Järfälla och bildade en blocköverskridande och stabil samarbetskoalition med Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Järfällaborna kan känna sig trygga med att samarbetskoalitionen står upp för både valfrihet och en god kvalitet i välfärdsverksamheterna. Valfriheten är viktig för kommuninvånare och skapar en sund konkurrenssituation bland utförarna. Samtidigt är C, tillsammans med MP och S, tydliga med att vi vill se en förbättrad kvalitetsuppföljning i dessa verksamheter.

I december presenterade samarbetskoalitionen en gemensam budget för 2015. Vi styr nu om resurser från den centrala byråkratin till verksamheterna. Detta möjliggör satsningar för förbättrad kvalitet i skola och äldreomsorg, samtidigt som Järfällabornas skattepengar används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Vi i Centerpartiet är särskilt glada över att koalitionen kommer att prioritera miljö-och integrationssatsningar som är Järfällas största utmaningar. Tyvärr kan jag konstatera att den borgerliga oppositionen i sina olika budgetförslag inte gör samma prioriteringar.

Aphram Melki, Gruppledare (C) och kommunalråd