Ni får inte cykla på gångbanan

Nej, det är inte tillåtet att cykla på trottoarer eller gångbanor.

Om det finns en cykelbana, ska man normalt använda den. Om det inte finns någon cykelbana ska man cykla på körbanan.

Här är reglerna ni ska följa i trafiken: ”En gångbana är avsedd för gående varför cyklande normalt endast får korsa banan och inte köra längs med banan. När cyklande ska korsa en gångbana har cyklisten väjningsplikt mot gående på gångbanan och cyklisten har också väjningsplikt mot trafiken på en väg, när man kör in på en väg från en gångbana.”

Påminn er också om att det gäller generellt cykelförbud i Stockholms parker.

He