Ni försvarar fortsatt segregation

Att motsätta sig förslaget om att bygga ihop Rinkeby och Bromsten av sociala skäl är att säga att fortsatt segregation är att föredra framför försök att bryta den.

Är det okej med sociala och ekonomiska problem så länge de håller sig i fattiga områden och inte ”spiller över” på rikare stadsdelar? Det är bara ett uttryck för klassförakt när privilegierade människor förfasar sig över ett sådant här förslag.

Rinkeby och omgivande förorter lider av en enorm trångboddhet – att det byggs bostäder här är synnerligen angeläget! Det enda jag ställer mig undrande inför är typen av bostäder som planeras. Ska det vara till nytta för oss som är i störst behov av dem så måste det också vara bostäder som byggs och hyressätts med hänsyn till vår ekonomiska situation.

Jenny, Tensta