Ni tvingar mig att ta strid mot grannarna

Nu har jag och mina grannar fått ett personligt adresserat brev från en ombildningskonsult. Sista chansen före valet att ombilda våra hyreslägenheter till bostadsrätter!

Detta är som jag ser det en kränkning av oss som bor i en kommunal hyreslägenhet. Jag har valt att bo hos ett kommunalt bostadsbolag för att det ger mig trygghet i mitt boende. Jag har bott privat och vet hur dåligt och rättsosäkert det kan vara.

Borgerliga politiker talar om valfrihet, men de respekterar inte mitt val. De vill sätta igång en process i vårt hus som spelar ut grannar mot grannar och som i slutändan skulle kunna innebära att jag blir hyresgäst hos mina grannar. Jag vet vad detta kan innebära av beroende och förnedring.

Jag vet att de flesta av er som drivit på denna omvandling och utförsäljning av hyreslägenheter bor i bostadsrätt eller villa. Ni bor tryggt och behöver inte oroas av att er villa eller er bostadsrätt skulle omvandlas till något annat.

Tänk då tanken att det inte längre är ni själva som kan besluta om hur ert boende ska se ut i framtiden? Att era grannar eller några politiker skulle kunna besluta att göra om ert hus till ett hyreshus?

Det är en befängd tanke säger ni förstås. Javisst är det, men det är precis detta som ni utsätter oss hyresgäster för. De rättigheter ni tar för självklara förvägrar ni oss under hänvisning till en valfrihet som bara finns åt ena hållet. Hyreslägenheter ska alltid kunna omvandlas till bostadsrätter, men någon omvandling åt andra hållet har ni inte tänkt er. Det vore ju befängt.

Det borde vara en grundläggande rättighet att få välja hur man vill bo. I ett hus med hyreslägenheter, bostadsrätter eller i en villa. För att jag ska kunna bo kvar i min hyreslägenhet i ett hyreshus tvingar ni mig att från och med nu föra en strid mot en del av mina grannar. Detta är, just det, kränkande! Att ni inte respekterar min rätt som hyresgäst gör mig heligt förbannad!

Per Sundgren

De som valt att bo i en kommunal hyreslägenhet borde ha rätt att fortsätta med det, anser skribenten.arkivbild

Det borde vara en grundläggande rättighet att få välja hur man vill bo.