Nobina håller ej avgångstiderna

Sedan Nobina tog över buss-trafiken i Haninge upplever jag att det viktiga har blivit sämre. Jag kommer oftare för sent och jag får ofta stå, något som nästan aldrig inträffade tidigare.

På de nya bussarna matas man med propaganda om USB-laddare, skönare stolar och AC, det hjälper mig dock inte att få en positiv syn då jag får stå och blir försenad. Jag hade hellre sett att man lagt propagandabudgeten på att förbättra trafiken.

Jag har påtalat förseningarna för SL men de svarade och bad mig komma in med mer uppgifter om vilken tur det var, men det är svårt att veta vilken tur det är då bussarna på grund av förseningar kommer klumpvis.

Är det bara jag som upplever detta? Om inte, låt oss hjälpa SL att motivera Nobina att sköta sitt uppdrag bättre! På SL:s hemsida finns ett formulär för synpunkter.

Jan-Erik