Nödvändigt med både skolor och grönområden

Bristen på grundskolor i söderort har väl knappast undgått någon. Nya bostäder har smällts upp utan tanke på att det behövs skolor. Staden tvingas nu till panikåtgärder med baracklösningar vid ett flertal grundskolor.

Nu vill staden åtgärda sina planeringsmissar genom att bygga en stor grundskola i grönområdet vid sjön Trekanten. Trekanten är en oas för invånarna i Liljeholmen och Gröndal. Massor av människor promenerar och joggar runt sjön och på sommaren är badplatsen full av badande barn och vuxna.

Den smala skogsremsan är en del av en grön korridor ut mot Vinterviken. Här finns ett förvånansvärt rikt djurliv med svanar, strandskator, harar och rådjur. För många av de boende i området är en promenad kring Trekanten den viktigaste källan till naturupplevelser i vardagen.

Istället för att ta värdefull grönyta i anspråk skulle skolan kunna byggas på redan använd mark. På andra sidan Lövholmsvägen ligger Beckershuset och Stadsmissionens lokaler. Beckershuset är ett robust gammalt stenhus som skulle bli en utmärkt skolbyggnad. Byggnaderna där Stadsmissionen håller till är planerade att rivas om några år och skulle kunna ge plats för gymnastiksal och matsal. På så sätt får barnen en bra skola och hararna får behålla sin skogsbacke.

Det är dags att stadens politiker och tjänstemän börjar ta skolplaneringen på allvar. I Liljeholmen och Gröndal behövs både skolor och grönområden.

Johan Norlin

Trekanten är för många den viktigaste källan till naturupplevelser i vardagen, menar insändarskribenten.arkivbild

Istället för att ta värdefull grönyta i anspråk skulle skolan kunna byggas på redan använd mark.