Norrmalm behöver en fullstor sporthall

I hela stadsdelen Norrmalm med 65 000 invånare finns ingen fullstor idrottshall, det vill säga en hall med måtten 20×40 meter där vuxna kan spela till exempel handboll, innebandy och basket.

Norrmalm är också en stadsdel där det bor allt fler barn och där skolorna är överfulla. Nu finns ett förslag om att bygga ut Rödabergsskolan för fler elever. När skolan blir större behöver också kök och gymnastiksalar bli större.

I det presenterade förslaget är gymnastiksalen efter ombyggnad 18×24 meter, alltså fortfarande för liten för många stora bollsporter. Frågan om en utbyggnad av Rödabergsskolan ska nu beredas, och en detaljplan ska tas fram. I det arbetet bör det ingå som en förutsättning att den nya gymnastikhallen får fullstora mått.

Det är dags att Norrmalm får en fullstor idrottshall.

Lars Arell, Social­demokraterna Norrmalm