Nu är det hög tid för en mer lokal polis

Sommaren innebär för många människor ledighet och avkoppling. Men även på sommaren behöver vi en lokalt närvarande polis. Polisbemanningen minskar dock till följd av semestrar. Just nu är därför bristen på en riktigt lokal polis alldeles för tydlig. Vi anser att gränsen nu måste vara nådd! Invånarna har rätt till en lokal polis, men trots detta har svensk polis i årtionden centraliserats.

De flesta brotten kan förebyggas och hanteras lokalt, helt enkelt därför att de sker lokalt.

I Centerpartiets idéprogram finns därför målet om en lokalt förankrad polis. Det är inte bara en grundbult i vårt arbete – det är faktiskt en grundförutsättning för levande stadsdelar. Utan lokala trygghetsresurser riskerar vi att kriminella grupper tar över och skapar sina egna regler.

Den nya polis som träder i kraft 1 januari 2015 måste bli mer lokalt styrd. Annars riskerar vi att andra grupper i samhället tar lagen i sina egna händer. Det är en utveckling som tyvärr drabbat andra länder, men som vi kan motverka med poliser som syns lokalt och skapar relationer till våra ungdomar. Det förebyggande arbetet lönar sig.

Den genomförda flytten av arresten i Haninge är ett exempel på besparingsåtgärder som inte främjar det lokala brottsförebyggande arbetet.

Just nu arbetar Polissamordningen med omorganisationen av polisen. De senaste beskeden är att dagens 138 närpolisområden ska bli knappt 100. Det, tillsammans med stora brister i dagens lokala polisverksamhet, väcker frågor inför framtiden. Det lokala brottsförebyggande arbetet borde vara en grundbult i polisens verksamhet. I själva verket får det ofta stryka på foten på grund av felaktiga prioriteringar och akuta insatser.

Vi uppmanar invånarna i Haninge kommun att göra sin röst hörd och kräva en lokal polis – på riktigt. En polis där det förebyggande arbetet fredas och där närpoliserna bygger lokala nätverk. Det kommer vi att fortsätta kämpa för.

Christian Ottosson (C), riksdagskandidat Petri Salonen (C), kandidat fullmäktige

insändarna uppmanar invånarna i Haninge att kräva en lokal polis.

arkivbild

Just nu är därför bristen på en riktigt lokal polis alldeles för tydlig. Vi anser att gränsen nu måste vara nådd!