ANNONS

Nu blir det enklare att parkera vid sjukhuset

Bygget av nya parkeringar vid Karolinska sjukhuset i Huddinge.
Bygget av nya parkeringar vid Karolinska sjukhuset i Huddinge.
ANNONS

Karolinska sjukhuset i Huddinge är ett stort sjukhus dit många patienter, anhöriga och besökare anländer med bil varje dag.

Vi är medvetna om att ombyggnaden vid sjukhuset har bidragit till stora parkeringsproblem för många, och att det varit bekymmersamt.

Det är nu därför glädjande att Locum AB presenterat planerna för ett nytt parkeringsgarage som kommer att stå klart 2014. Redan den 1 februari ska en besöksparkering på baksidan av sjukhuset stå klar att användas .

Det är viktigt att det är nära och enkelt för sjukhusets besökare och patienter att finna en parkeringsplats.

På de nya parkeringsområdena kommer man att kunna betala med både mynt och betalkort i automaten och endast för tiden man stått parkerad.

Vi vet att det har varit svårt att hitta till parkeringsplatserna och därför kommer vi även att förbättra skyltningen och öka belysningen i området.

Många utnyttjar kollektivtrafiken för att komma till sjukhusområdet och detta är både enkelt, billigt och bra för miljön.

Att vi i Stockholms län har en punktlig och säker kollektivtrafik som resenärerna kan lita på är en viktig framgångsfaktor.

Locum AB som genomför arbetet med det nya besöksgaraget ägs av Stockholms läns landsting.

ANNONS

För mig som ordförande i Locums styrelse är det av största vikt att Karolinska i Huddinge ska kunna uppfylla kraven på goda parkeringsmöjligheter. Detta arbete har nu inletts och det är glädjande för sjukhusets fortsatta utveckling.

Både små och stora frågor är avgörande för att göra Karolinska Huddinge till ett sjukhus i världsklass.

Charlotte Broberg (M)

ordförande Locum

Det är viktigt att det är nära och enkelt för sjukhusets besökare och patienter att finna en parkeringsplats.