ANNONS

Nu bygger vi för framtidstro i stan

ANNONS

Om bara några månader ska en ny årskull unga lämna skolan och ge sig ut i vuxenlivet. Det är en tid av förväntan och framtidstro, då många drömmer om sitt första jobb eller att komma in på sin drömutbildning.

Men tyvärr är det inte lika hoppfullt för alla. Sverige är ett fantastiskt land men det finns så mycket som kan bli bättre. Många unga lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet, och många saknar bostad eller jobb. Klimatutsläppen är skyhögt över hållbara nivåer.

När regeringen nu presenterar vårbudgeten ligger fokus på att skapa en bättre framtid för de unga som lämnar skolan. Sverige har i åtta år styrts av en alliansregering som fokuserat på en sak: att sänka skatten. Vi prioriterar i stället klimatet, skolan och jobben med stora satsningar på tågunderhåll och bostäder, fler lärare och praktik eller utbildning för alla unga inom 90 dagar. Det är en budget för hållbarhet och framtidstro i hela landet.

I Stockholms län kommer skillnaden att märkas genom att det kan bli 645 miljoner kronor mer till skola och vuxenutbildning nästa år.

Efter åtta år med en borgerlig regering riskerar vi att missa 14 av de 16 miljömål som riksdagen slagit fast. Miljöpartiet och regeringen använder nu den ekonomiska politiken för att vända utvecklingen. Totalt satsar regeringen 3,7 miljarder mer än alliansen på miljö och klimat nästa år.

Vi ger Sveriges kommuner ökade möjligheter att vara med i miljöarbetet genom ett särskilt anslag för lokala klimatinvesteringar. Det ger pengar till bättre kollektivtrafik eller utbyggd fjärrvärme. Vi ökar anslagen för att skydda värdefull natur, gynna förnybara bränslen och stärka miljömyndigheterna. I Stockholms län kan det bli 176 miljoner kronor mer till klimat- och miljösatsningar år 2016.

Den här regeringen vill gynna ekonomisk utveckling inom de ramar som naturen ger. Vi presenterar nu en budget för barnens framtid och för naturens.

Stefan Nilsson (MP) och Pernilla Stålhammar (MP), riksdagsledamöter för Stockholms stad

ANNONS