Nu drar vi igång ”Vi lyssnar på Värmdö”

Allt för många partier och politiker har glömt bort vem som är deras egentliga uppdragsgivare – nämligen våra invånare i Värmdö kommun. Partier och politiker finns för att fatta gemensamma beslut för allas bästa.

Centerpartiet är medborgarnas och skärgårdens parti och vill vara ett lyssnande parti. För att kunna föra medborgarnas talan i fullmäktige och i kommunens nämnder på ett ännu bättre sätt så drar vi nu igång kampanjen ”Vi lyssnar på Värmdö”.

”Vi lyssnar på Värmdö” är ett arbetssätt som Centerpartiets kretsstyrelse har fattat beslut om. Det innebär att Centerpartiet ska vara det öppna och lyssnande partiet som tar till sig medborgarnas synpunkter. Ett arbetssätt som ska ge Centerpartiet i Värmdö en stabilt förankrad politik för resten av mandatperioden och för 2018 års val.

Centerpartiet har redan tjuvstartat ”Vi lyssnar på Värmdö” med en så kallad pendlarkampanj. På morgonen den 21 maj stod Centerpartiet på tre busshållplatser varifrån många pendlare åker, för att lyssna och dela ut kampanjpåsar. Just denna pendlarkampanj genomfördes av centerpartister på många ställen i landet samtidigt. Under sommaren och hösten kommer Centerpartiet att vara ute och besöka företag, föreningar och organisationer. Bland annat har Centerpartiets Ina Ununger, ordförande i Näringslivsnämnden, dragit igång ”Öppet hus för företagare” för att kommunens företagares syn ska tas tillvara och hur Värmdö därmed ska kunna bli en bättre företagarkommun.

Alla vi som representerar Centerpartiet i olika nämnder och styrelser har i uppdrag att träffa och lyssna på företrädare inom den sektor vi verkar.

Vi välkomnar också att företag, föreningar och organisationer kontaktar oss för dialog. Samma sak gäller givetvis alla medborgare i Värmdö kommun.

Centerpartiet lyssnar på Värmdö!

Johan Linander, kampanjledare Centerpartiet Värmdö

Lars Alenfalk, kretsordförande Centerpartiet Värmdö

Vi välkomnar också att företag, föreningar och organisationer kontaktar oss för dialog.