Nu får det vara nog med byggandet i västerort

Angående artikeln ”Folkets röst: Här kan ni bygga hyresrätter” den 17 september:

Byggandet och inflyttningen till västerort har varit enorm de senaste åren och pågår för fullt fortfarande. Från att tidigare ha varit en trygg och trivsam stadsdel där man tidigare har trivts och mått bra, så har den förvandlats till ett inferno av alldeles för många människor, trafik, byggande och buller. Många ska samsas om jobb, skolor, förskolor, vårdcentraler gator och så vidare.

Just nu pågår en byggnation i en hastighet utan kontroll. Hur ska stadsdelen kunna ta hand om alla dessa människor? Man kan läsa i Lokaltidningen Mitt i att ”folket” gett förslag på olika ytor som kan bebyggas, bland annat Råckstavägen 2 i Råcksta, vilket rör sig om en kulturmärkt grön kil där många promenerar, sitter ner på en parkbänk och försöker finna ro, spelar brännboll sommartid och åker långfärd vintertid.

Dessutom kan man även njuta av ett rikt djurliv vilket vi faktiskt bör vara rädda om och bevara. Vi är många, många som protesterar mot att bebygga denna gröna kil, som dessutom är kulturmärkt. Varför inte bebygga alla de grönytor som hela Spånga består av. Större och fler gräsytor har man sällan skådat. Kanske ny bebyggelse i området kan få det mer attraktivt. I Råcksta/Vällingby är det färdigbyggt, man ska kunna ta hand om alla inflyttade också.

Familjer som bor i området

Det byggs alldeles för mycket, anser skribenten.arkivbild

Varför inte bebygga alla de grönytor som hela Spånga består av.