Nu ska alla få god mat inom vården

Sjukhusmaten har länge varit ett problem, som jag uppmärksammat i insändare och blogginlägg. Många patienter har kritiserat den för att vara smaklös och tråkig. Det är också min erfarenhet efter en sjukhusvistelse. En och annan har dock hört av sig till mig och berömt maten.

Men nu ska den bli smaklig för alla. Landstinget har beslutat att 2016 ska alla patienter få god och näringsriktig mat utifrån deras olika behov och önskemål. Maten ska serveras i en stimulerande miljö. Både patienter och anhöriga ska kunna få mat dygnet runt. Detta tack vare Folkpartiets landstingsråd Anna Starbrink, som tagit initiativ till en måltidsutredning.

Sjukhus och vårdinrättningar ska själva kunna bestämma hur de vill förse sina patienter med mat, så att de kan anpassas till lokala förutsättningar. Det gäller bland annat Danderyds sjukhus där många Lidingöbor vistas.

Måltiderna ska skapa en positiv helhetsupplevelse som tar hänsyn till stämningen kring måltiden. Patienterna ska själva kunna välja mat och dryck samt när man vill äta. När vårdlokaler byggs eller byggs om ska man alltid utreda om det finns möjligheter till ett tillagningskök och hur man på bästa sätt kan skapa en trevlig miljö och god och näringsriktig mat. Maten betyder mycket för patienternas välbefinnande och tillfrisknande.

Helena Bargholtz (FP) landstingsledamot