Nu ska precis allt upp på bordet

Svar på insändaren ”När ska någon ta politiskt ansvar?” den 12 november:

Vi vill till att börja med ge uttryck för den ilska vi känner över hur kommunens exploateringsfastigheter hanteras och har hanterats i decennier. Det ska inte förekomma någon som helst förmån eller gräddfil till dessa fastigheter för kommunanställda. Allt – och vi menar allt – ska upp på bordet i denna fråga.

Just nu pågår tre olika externa granskningar. Den första ska fastställa rimlig hyresnivå. Finns det en skillnad mellan de kommunalanställdas hyror och värderingen kommer detta att anmälas till skattemyndigheten för bedömning om eventuell förmånsbeskattning. Samtliga hyresavtal sägs upp för omförhandling.

En andra utredning fokuserar på vilka rutiner vi ska ha så att vi garanterar att alla kommuninvånare får samma möjlighet att tillfälligt hyra fastigheterna. En tredje granskning fokuserar på rimligheten i kostnader för renoveringar i fastigheterna och eventuella jävssituationer. All dokumentation kommer att gås igenom av professionella utredare utan koppling till kommunen. Hittar vi något tecken på oegentligheter kommer detta att polisanmälas. Därutöver pågår en genomgång av samtliga fastigheter för att bedöma vilka som inte är av strategisk betydelse för kommunens utveckling. Dessa kommer att säljas.

Vi väljer i vårt svar att bortse från Marica Lindblads försök att göra billiga politiska poänger i stället för att ta ansvar samt det faktum att 51 av de 53 fastigheterna hyrdes ut redan innan den nuvarande majoriteten tillträdde 2006. Det är faktiskt ointressant.

Vi vill avsluta med att understryka att en kultur där kolleger gynnas och ges otillbörliga förmåner inte är något vi accepterar, vare sig bland anställda eller politiker i Huddinge kommun.

Daniel Dronjak Nordqvist (M)

kommunstyrelsens ordf.

Tomas Hansson (KD)

samhällsbyggnadsnämndens ordf.