Nu ska skolorna spara ännu mer

I januari fick lärarna i Solna ett brev där Solnas skolchef Anne Rönnberg informerade om att budgetresultatet för Solnas skolor var minus 18 miljoner kronor under 2012. En vecka senare kommer våra rektorer och informerar om att det blir stora nedskärningar i verksamheten för att inom ett år komma i balans.

Hur tänker politikerna? Å ena sidan förväntar de sig förbättrade resultat i skolan. Å andra sidan beslutar de om minskade resurser när det redan är väldigt ansträngt. Tror de att skolan blir bättre med större klasser, färre specialpedagoger och utan assistenter? Förstår Arion Chryssafis (M) som styr skolan och de andra politikerna hur detta går ut över eleverna? De har individuella behov som vi redan i dag har svårt att tillfredsställa.

Jag tycker också att föräldrar ska engagera sig mer och kräva de resurser som behövs för att vi i skolan ska kunna ge era barn bättre förutsättningar.

Gustavo Caballero Cervantes Lärare i Bagartorpsskolan