Nu ska vi göra våra skolor ännu bättre

Nu storsatsar vi på våra ungdomar i högstadiet. Det ska köpas in bättre datorer och mer utrustning som kan användas i utbildningen. Fler pedagoger ska anställas i Sundbybergs skolor och mer resurser ska tillföras till de ungdomar som har störst behov av hjälp.

Det här är några av hörnstenarna i det högstadielyft på 7 miljoner kronor som Sundbyberg ska genomföra under 2014.

Sundbyberg har växt enormt mycket de senaste tre åren och vi står framför stora utmaningar.

Resultaten i våra skolor går framåt. Andelen elever som går ut med godkända betyg ökar och resultaten i nationella proven i årskurs 3 och 6 visar att vi ligger högt jämfört med övriga riket, men det här räcker inte.

Vi vill att de barn och unga som växer upp i Sundbyberg och går i våra skolor ska få den bästa möjligheten till en bra framtid. Då måste resultaten bli ännu bättre.

Vi måste se problemet i vitögat – forskningen och alla expertmyndigheter är eniga. Den ökade segregationen får negativa konsekvenser för skolresultat. Detta gäller även i Sundbyberg.

Oavsett bakgrund ska alla Sundbybergs elever få en lika bra start i livet. Därför genomför vi högstadielyftet 2014. Genom bättre och modernare utrustning, mer resurser till de elever som behöver det mest och mer pedagoger gör vi våra skolor ännu bättre.

Jonas Nygren (S)

kommunstyrelsens ordförande

Marika Lindgren-Åsbrink (S) ordförande grundskole- och gymnasienämnden