Min lokala hjälte

Ny friskola kan slå hårt mot Stavsborgsskolan

En ny friskola i Stensö i Älta riskerar att försämra kvaliteten i kommunala Stavsborgsskolan, befarar Rolf Vastesson (V).
En ny friskola i Stensö i Älta riskerar att försämra kvaliteten i kommunala Stavsborgsskolan, befarar Rolf Vastesson (V).

I december 2011 togs beslut att lägga ner Strandparksskolan i Älta och flytta verksamheten till Stavsborgsskolan.

Orsaken var bristande elevunderlag och för höga kostnader (främst för lokaler) i båda skolorna. Det hoppades man skulle förbättras genom en sammanslagning.

Frågan var nu vad som skulle hända med de nu tomma skollokalerna. Elevunderlaget varierar med tiden och naturligtvis måste anpassningar göras till det. Men konsekvenserna i Älta kan komma att bli lika fel som de blev i Fisksätra för många år sedan.

En kommunal skola läggs ner eller flyttar på grund av bristande elevunderlag.

Den lokal som då friställs hyrs ut till en friskola. Därmed kommer underlaget för den kommunala skolan att svikta än mer.

Det är eleverna i den kommunala skolan som då drabbas av att resurserna minskar och kvaliteten i utbildningen riskeras.

Den felaktiga tanken här är att fastighetskontoret behöver få täckning för sina kostnader och man tar inte hänsyn till konsekvenserna av en sådan uthyrning.

Den 8 januari kunde vi läsa i Mitt i Nacka att kommunen faktiskt för samtal med flera friskolor om etablering i Strandparksskolans lokaler.

På sikt finns ett behov av fler skolplatser i Älta men på kort sikt gäller det främst förskola och förskoleplatser.

Men kommunen har ingen garanti för att inte en friskola direkt går in och konkurrerar med den kommunala, vilket skulle medföra vikande elevunderlag för Stavsborgsskolan och kanske även Älta skola.

Det är en situation som Vänsterpartiet absolut motsätter sig.

Representanter för fastighetskontoret hänvisar till att utbildningsnämnden önskar ”en större mångfald” i Älta. Detta är ju helt enkelt att såga av den gren man själv sitter på! Om kommunen själv skulle utöka antalet skolplatser i Älta skulle det kunna göras under mer kontrollerade former.

Det är viktigt att skolan i Stavsborg ges rimliga möjligheter att bedriva en god pedagogisk verksamhet och med rimliga resurser, detta skulle allvarligt försvåras med en friskoleetablering.

Även om kommunen, dessvärre, inte kan förhindra en sådan etablering så ska man i alla fall inte uppmuntra den och förse den med de praktiska förutsättningarna.

Rolf Wasteson, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen