Ny politik behövs mot hemlösheten

Enligt den senaste kartläggningen lever nästan 3 000 personer i hemlöshet i Stockholms stad (2012). På två år ökade den akuta hemlösheten; uteliggare, akutboende, härbärgen, med 24 procent till nästan 500 personer. Personer i hemlöshet har olika bakgrund och situationer. Och precis som det inte finns en orsak till att personer blir hemlösa finns inte heller en enkel lösning.

Miljöpartiet har betydligt högre ambitioner än det program för att minska hemlösheten som den moderatledda majoriteten i Stockholm nyligen beslutat om.

Några viktiga punkter:

1. Alla ska garanteras ett eget tryggt boende. Likt mat, kläder och utbildning är bostad en grundläggande rättighet. Det ineffektiva systemet med boendetrappor ska ersättas med metoden Bostad först. Stödinsatser ska ske utifrån individens behov med bostaden som utgångspunkt.

2. Barnfamiljer ska inte vräkas. Det fanns länge en samsyn bland alla partier om att barn inte ska vräkas från sina hem, men detta är nu borta i Moderaternas program för att motverka hemlöshet. Det finns inte ens några mål om att färre barnfamiljer än i dag ska vräkas från sina hem.

3. Ökad byggtakt och en social bostadspolitik. En social bostadspolitik innebär att fler områden får blandade boende- och upplåtelseformer och att allmännyttiga bostadsbolagen tar del i det sociala ansvaret. Miljöpartiet har en plan för 150 000 nya bostäder i Stockholm fram till 2030, varav 20 000 de närmaste fyra åren.

4. Fler små och billiga hyresrätter. Hyresrätten är viktig för att säkra möjligheten till rörlighet på bostadsmarknaden. Ökningen av hemlösheten beror ofta på att människor aldrig får in en fot på bostadsmarknaden. Andelen hyresrätter i Stockholm har minskat kraftigt i och med Moderaternas utförsäljningar. Kraven för att få ett hyreskontrakt ska sänkas; en betalningsanmärkning ska inte per automatik utesluta någon.

Det behövs en kraftsamling och en ny inriktning på politiken om vi ska kunna minska hemlösheten.

Stefan Nilsson (MP), gruppledare, Stockholms stad