Ny simhall i Myrsjö gynnar fler invånare

Svar på insändaren ”Bygg simhallen i Orminge” den 9 juni:

Vi moderater vill skapa ett idrottskluster vid Myrsjöskolan, så att det finns både simhall och idrottsplats. När anläggningarna ligger bredvid varandra så underlättar det både för barn­familjer och för skolor. Det ska vara smidigt att parkera bilen och att enkelt kunna ta sig till både simhallen och idrottsanläggningen även med buss. Utifrån detta är Myrsjö ett bra alternativ.

Sedan ska vi inte glömma bort att det är en kostnadsfråga också. Vi tar ansvar för våra medborgares skattepengar. Vi måste se till vad som är bäst ekonomiskt och vad som går snabbast att genomföra. Även detta talar för Myrsjö.

I Orminge kan vi bygga bostäder och öka attraktionen för området. Det skulle skapa en levande stadsbild som drar människor och gynnar den lokala handeln. Jag vill understryka att jag tycker det är viktigt med simhallar och vi moderater har drivit frågan länge. Nacka ska vara en attraktiv kommun där det ges utrymme för aktivt idrottande. Det skapar bättre förutsättningar för vår framtid och för våra barns framtid.

Mats Gerdau (M), ­kommunstyrelsens ­ordförande, Nacka