Nya äldreboenden skapar valfrihet för våra seniorer

svar på ”Låt Sundbybergs äldre välja hur de vill bo” den 23 juli.

Tack för din insändare Jenny Segeljakt (M). Äldrenämnden levererar inom kort tre nya boenden i Lilla Alby, vid kyrkan i centrala staden och i Storskogen. Därefter planerar vi ett i Ör. När dessa är på plats kan vi erbjuda verklig valfrihet för våra äldre med en möjlighet att bo kvar i sina gamla kvarter även som gammal.

Som ordförande är det min uppgift att vara lyhörd för hur våra äldre vill ha det och genom både våra äldre och deras anhöriga vet jag att trygghet och igenkänning är oerhört viktigt. Kan vi då bidra med att erbjuda ett boende i gamla kända kvarter för den äldre så har vi kommit en bit på väg!

Maria Bohman (KD) ordförande i äldrenämnden