Nya bostäder är ett misslyckande

Svar på insändaren ”Vi behöver bo på Nytorps gärde” den 21 april:

Ännu en av oräkneliga insändare om att Nytorps gärde skulle vara bättre med, än som nu, utan bebyggelse. Du vill att din son ska kunna bo där. Därför ska det bebyggas. Var ska dina barnbarn bo när alla områden är upptagna av ditt och andras barn? Du skjuter bekvämt ett problem framför dig till nästa generation, eller inser du kanske att man inte kommer att vilja bo här när boendekvaliteten sänkts tillräckligt?

Jag passerar området tillräckligt ofta för att beskriva det annorlunda än du. Det används flitigt av soldyrkare på sommaren, av brännbollsspelare, kanske en cirkus, grillfirare om än inte vintertid då det är flera skidåkare – och så vidare.

Det är populärt att beskriva den som motsätter sig utbyggnad som egoist. Det är tvärt om skulle jag vilja hävda! Mitt främsta skäl att övertygat argumentera mot ytterligare bebyggelse är miljöhänsyn, både bokvalitet och utomhusmiljö. Stockholms förhållandevis rena luft kan vi tacka bland annat befintliga grönområden för – och att de finns nära stan.

Man ska inte heller förringa värdet av att det finns ytor där det går att deponera snö i närområde i stället för att köra den milavis, samt av lågt liggande ytor som kan ta emot vattenmängder från skyfall som redan är på väg att bli vanligare. Dagvattensystemet är inte riktigt utformat för dem.

Varje ytterligare bostadsområde som byggs i Stockholm är ett regionalpolitiskt misslyckande. Var är debatten om hur fler orter i landet ska göras så attraktiva att företag och människor lika ofta väljer att flytta från som till Stockholm?

I stället för att Stockholm, menar jag, ska sänka boendekvaliteten tills balans uppstår.

Magnus Mogensen