Nya bostäder bra för fler än de rika

Den 14 maj hölls ett samrådsmöte om den planerade bebyggelsen i Hammarbyhöjden och Björkhagen. På programmet kan man ha många synpunkter vilket jag själv har, men en fråga som kom upp som jag inte kan förstå var dem som motsatte sig bebyggelse för att den blir för dyr.

Missförstå mig rätt, att nyproduktion är dyr både om det handlar om hyresrätter eller bostadsrätter är problematiskt och att kölängderna är så långa att slutet knappt kan skönjas är än värre. Men lösningen är naturligtvis fler och inte färre bostäder för att korta köerna till hyresrätterna och för att dämpa prisstegringen på bostadsrätter.

Förstod på mötet att folk vände sig mot nyproduktionen för att bostäderna bara kom dem till gagn som hade mycket pengar. Läst på lite forskning på området och kan glädja er alla med att detta är fel på grund av de så kallade flyttkedjorna. Varje nyproducerad bostad medför att 4–5 hushåll får en ny och bättre bostad och att ett hushåll kan debutera på bostadsmarknaden, hushåll som tidigare bott i andra hand eller i föräldrarhemmet. Detta oavsett upplåtelseform. Ju större och dyrare den nyproducerade bostaden är desto längre blir flyttkedjan. Trots det bör man i min mening absolut försöka hålla nere priserna på nyproduktionen.

Men om man värnar dem med små medel bör man kämpa för fler, inte färre bostäder.

Joel Edding, Hammarbyhöjden