Min lokala hjälte

Nya bussterminalen är ett högriskprojekt

Bussterminalen är kritiserad, men vad ska den ersättas av?
Bussterminalen är kritiserad, men vad ska den ersättas av?

”Nya Slussen” med förslaget till bussterminal i Katarinaberget är ett politikerförslag, och en aggressiv propaganda bedrivs för att få allmänheten att acceptera förslaget. Det skall genomföras till varje pris även på bekostnad av sanningen. Nu har projektchef Andreas Burghauser övertagit rollen att övertyga Nackabor, Värmdöbor och Stockholmare om att bussterminalen blir ljus, varm och säker.

I stadens egen miljökonsekvensbeskrivning, som nog inte många läser, beskrivs risknivåerna i bussterminalen som acceptabla om åtgärder vidtas i händelse av attentat och att utrymningsvägarna är säkra om det uppstår brand i terminalen. Detta är alltså inte löst än och ändå vill man ha snabba beslut om bussterminalen! Tjänstemän på SL har yttrat sig om detaljplanen för bussterminalen.

SL ifrågasätter terminalens utformning på flera punkter: Längre gångavstånd till tunnelbanan, de tre rulltrapporna, busskön vid trafiksignalen, vem som skall äga terminalen, tillgänglighet och ansvarsfördelning. Vid Lokattens trappa planeras en sekundär ingång. Resenärerna måste där passera Saltsjöbanan vilket är en säkerhetsrisk enligt SL. Det sprängs på många håll i Stockholm. Stockholms stift och länsstyrelsen är oroade för att flera kyrkor redan skadats av sprängningar.

På Östermalm erbjuds 100 familjer att bo på vandrarhem på grund av hög bullernivå i samband med planerade sprängningar. Hur mycket tål kulturhus och bostäder i Katarinabergets närhet om man – under flera år – spränger för bussterminalen i Katarinaberget? Är vi på väg mot en ny ”Hallandsås” mitt i Stockholm?

Stoppa detta riskprojekt! Bygg en ny terminal på platsen för den nuvarande och gör denna ljus, varm och säker! Och avlasta trängseln vid Slussen genom att bygga tunnelbana från Nacka till Kungsträdgården!