Nya Skurubron är inte en lokal angelägenhet

En nybyggd Skurubro är inte längre en lokal angelägenhet och därför bör den inte finansieras med tullavgifter, anser Johan Wouters.  Insändarskribenten befarar att Nacka- och Värmdöbussarna blir utan terminal vid framtidens Slussen.
En nybyggd Skurubro är inte längre en lokal angelägenhet och därför bör den inte finansieras med tullavgifter, anser Johan Wouters. Insändarskribenten befarar att Nacka- och Värmdöbussarna blir utan terminal vid framtidens Slussen.

För fem-sex år sedan diskuterade vi i kommunen trafikproblemet för de som bor öster om Skurusundet. Vägverket hade inga planer ens på lång sikt (+20 år) att bygga en extra bro.

I mitt gamla hemland, Holland, var det inte onormalt att vissa trafikprojekt finansierades med avgifter och jag föreslog då att vi analogt med denna möjlighet skulle undersöka möjligheten att få en ny bro i förtid byggd över Skurusundet. Betalt med en tullavgift, men med den gamla bron behållen. Antingen en avgift för snabb passage över den nya bron eller avgiftsfritt på den gamla, som också skulle avlastas och få mindre köar.

Det visade sig att Vägverket var positivt till idén och projektering började. Fast nu har rätt många år gått och en snabb lösning blev det inte.

Kanske kommer den ändrade östra brouppfarten att minska antalet olyckor på Nackas farligaste trafikplats, men köerna är kvar.

Men efter avgiftsbeslutet har många andra beslut tagits som påverkar trafiken. Nacka får tunnelbana, Österleden kommer närmare, Henriksdalskorsningen får bättre genomströmning, trafikinfarkterna i Söderleden ska lösas och Slussen får annan kapacitet. Kommunen har bundit sig till enorma utbyggnader av bostadsområden, ansvariga politiker har nämnt ett kommande invånartal på 200 000. Stor expansion blir följden, även i Saltsjö-Boo och Värmdö. Hela Storstockholm kommer att bli ett av de hårdast exploaterade områdena i Europa. Det är till nytta för hela landet!

I denna nya situation kan kommunen sätta ett helt annat tryck på Vägverket och de argument som initialt gällde för att låta trafikanterna öster om Skurusund avlasta Vägverkets långsiktiga budget har kommit i en helt annan avvägning avseende prioriteringar.

Nacka bör därför ta konsekvenserna av de ändrade förutsättningar. Den nya Skurubron är inte en lokal angelägenhet längre, bäst före-datum för en snabb lösning med tullavgift har gått ut och trafikanterna ska inte belastas för den numera övergripande och nödvändiga lösning som är del av Storstockholms förtätning och infrastruktur.

Johan Wouters

Saltsjö-Boo