Nya Slussen är inte alls något oundvikligt

Slussenprojektets starka position med tillgång till skattepengarna, gatan som reklammiljö där man nu lägger om ledningar, utställning, reklambroschyrer med mera kan nog få många att tro att nya Slussen är något oundvikligt.

Men det är inte så. Staden vägrar att uppge kostnaderna och kanske kommer ekonomin att sätta stopp. Bussterminalen som ska sprängas in i Katarinaberget är olämplig, bland annat på grund av långa gångavstånd till t-bana och stadsbussar samt olycksrisker med bussbränder i en lokal där det tidvis kommer att vistas tusentals människor.

Det finns starka skäl att inte fastställa bussterminalens detaljplan. När tunnelbanan till Nacka står klar kommer terminalen att visa sig vara obehövlig och en felinvestering.

Alliansens politiker fick nog en otillräcklig information när nya Slussen beslutades. För första gången i Slussens historia har en ombyggnad föreslagits som innebär en försämring. En åttafilig motorled tvärs över Slussen med T-korsningar, trafikstockning och ett ökat utsläpp av avgaser. Vem kan tycka att det är ett framsynt projekt i stadens centrum? En problematisk underjordisk ljusreglerad korsning där fordonen får starta i uppförsbacke och farliga korsningar för cyklister. Känner verkligen politikerna inte till detta?

Denna fantastiska plats med det uppskattade panoramat över Stockholm – kan ni inte finna en bättre plats för era skrymmande kontorshus? Era tjänstemän har svårt att lösa de problem som uppstår under ombyggnadstiden. Inte minst betyder den problematiska framkomligheten stora ingrepp i människors vardag, men också samhällsekonomiska förluster då varutransporter får problem.

Genomför inte detta undermåliga projekt! Beslutet om nya Slussen behöver inte rivas upp. Ni kan helt enkelt låta bli att bygga eftersom staden själv beslutar om markanvändningen av den mark staden äger.

Ingen trafiklösning har hittills tillkommit som är bättre än den vi har i dag. Förbättra och återuppbygg den nuvarande Slussen.

Partibytare

Slussen i sin nuvarande form är fortfarande den bästa lösningen, anser insändarskribenten.arkivbild

Beslutet om nya Slussen behöver inte rivas upp. Ni kan helt enkelt låta bli att bygga.