Nya Slussen måste anpassas till vår tid

Svar på insändaren ”Nya Slussen är inte alls något oundvikligt” den 26 november:

Slussen är tekniskt uttjänt. Den måste rivas och byggas upp igen från grunden. 2001 fick gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utlysa en tävling för ett nytt Slussen. Det var startskottet för den omvandling som vi nu står redo att börja med och som ska anpassa Slussen till vår tid och framtiden – precis som har gjorts en gång varje århundrade sen 1600-talet.

1935 års Slussen tog hänsyn till den ökande biltrafiken och syftet var att bygga bort köerna. Då fanns bara Slussen och Västerbron, men nu har Centralbron och Essingeleden tagit bort mycket av trycket på Slussen.

Nästa Slussen ger istället mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister, men halverar körytorna för bilar. Det räcker för den mängd fordon som idag kör genom Slussen och det är helt i linje med staden framkomlighetsstrategi – att vi måste dela på vårt gemensamma gatuutrymme på ett klokt sätt när Stockholm växer.

Marianne Dunér, kommunikationsansvarig projekt Slussen, Stockholms stad