Nyanlända får inte några bostadsrätter

Haninge hamnar på en 20:e plats bland länets 26 kommuner.
Haninges kommunledning köper in bostadsrätter för att sedan socialförvaltningen ska kunna hyra ut dem som genomgångsboenden där hyresgästen bor i cirka två år.

Mitt i Haninge skrev den 26 maj om kommunledningens förslag att köpa in bostadsrätter för att klara åtagandet att ta emot 98 nyanlända invandrare. Jag har anledning att klargöra vissa fakta med anledning av artikeln.

Att socialförvaltningen köper in bostäder är inget nytt. Kommunen äger i dag ett antal bostäder som av socialförvaltningen förmedlas till personer som har rätt att få hjälp med boende enligt LSS-lagstiftningen. För närvarande finns fyra sådana bostäder.

Därutöver har socialförvaltningen ytterligare fyra–fem kommunägda lägenheter som används som genomgångslägenheter. Dessutom hyr kommunen lägenheter av bostadsrättsföreningar. Lägenheterna förmedlas av socialförvaltningen som genomgångslägenheter. En genomgångslägenhet är ett tillfälligt boende för personer som sedan har möjlighet att själva hyra en lägenhet. All uthyrning av bostäder i LSS-verksamheten sköts av kommunen.

Jag vill vara helt tydlig med att ingen – vare sig invandrare eller annan medborgare – får en bostadsrätt. Boendet hyrs ut av socialförvaltningen som ett genomgångsboende. Det betyder att en nyanländ invandrare bor cirka två år i lägenheten innan hen flyttar till annat boende. Hen betalar hyra till socialförvaltningen av den etableringsersättning, bostadsbidrag eller försörjningsstöd som hen har. Bostadsrätterna är och förblir kommunens egendom. Inom socialförvaltningen pågår ett arbete med att leva upp till avtalet gällande nyanlända invandrare, som kommunfullmäktige tecknat med länsstyrelsen. Förvaltningen arbetar med att ta fram en bostadsstrategi som ska beslutas efter sommaren. En del i den strategin är de kommunägda bostadsrätterna. Samtidigt pågår en utredning om hur kommunens mottagande av nyanlända invandrare ska utvecklas och förbättras. Jag hoppas framåt hösten kunna presentera vår plan för ett bättre mottagande för er Haningebor.

Petri Salonen (C)

kommunalråd med ansvar för sociala frågor

Jag vill vara helt tydlig med att ingen – vare sig invandrare eller annan medborgare – får en bostadsrätt.