ANNONS

Nyforsplan utan miljökonsekvenser

ANNONS

Hur kan politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet veta att det inte behövs en miljökonsekvensbeskrivning när de ger sitt uppdrag till tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en ny detaljplan?

Det måste ju utföras en ordentlig undersökning om den föreslagna detaljplanen inte strider mot miljöbalken eller PBL. Tyresös politiker vet tydligen det innan detaljplanen har lagts fram. Är inte det konstigt?

Tjänstemännen säger att de gör som politikerna föreslår och utan några som helst funderingar skriver tjänstemännen i planbeskrivningen precis det som politikerna har skrivit i själva uppdraget. Inom kommunen sker mycket på slentrian. ”Så har vi alltid gjort”-mentaliteten är alltför utbredd. Ett bra exempel på ovanstående är till exempel detaljplanen för Nyfors.

Utan funderingar beslutar man om en detaljplan utan att utreda miljökonsekvenserna eller vad upphävandet av strandskyddet innebär, och har man lovat en förtätning på en av fastigheterna, tillhörande en inflytelserik kommuninvånare, så måste man blunda för den kulturhistoriska miljön och kulturhistoriska byggnader.

Även om vi är en liten kommun så måste det finnas ansvarskänsla, kompetens och kunskaper både hos politiker och tjänstemän.

Gammal Tyresöbo