Nyforsplanerna är en skandal

Det kan inte vara lagligt att de styrande politikerna gett kommunens planchef besked om att fastighetsägaren till Hällberga ska ges möjlighet att exploatera sin mark i Nyfors. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) måste avgå. Detta är en skandal. Alla övriga partier i Alliansen måste ta sitt förnuft tillfånga och medge att det har begåtts ett fel. De bör tillsammans med oppositionen kräva att kommunstyrelsens ordförande måste avgå. Kommunens planchef har mage att säga att: ”vi vill inte tvinga enskilda fastighetsägare att bevara värdefulla byggnader” (Artikel i Mitt i Tyresö den 19 februari). Hur är det med alla andra fastighetsägare i området som har fått sina byggnader kulturhistoriskt klassade? Det är endast en fastighetsägare (Hällberga) som man tydligen inte vill tvinga till att bevara sina värdefulla byggnader. Vi måste bli behandlade lika inför lagen. Hur kan en kommun sanktionera rivning av kulturhistoriska byggnader? Rensa ut alla personer som är inblandade i denna skandal! Utarbeta ett nytt förnuftigt detaljplaneförslag över Nyfors.

Bella