Nytt bolag möjliggör lyft för äldreomsorgen

Den 17 oktober fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att bolagisera SOLOM:s verksamhet. En projektledare utses som ska föra arbetet framåt.

Sollentuna har alla förutsättningar att vara en av de bästa kommunerna för äldre. Vår ambition är att kunna erbjuda ett kommunalt alternativ med en hög kvalitet, som har villkor som är mer likvärdiga de privata aktörernas villkor. Bildande av ett kommunalt omsorgsbolag möjliggör den ambitionen.

Vi förstår att det finns frågetecken bland verksamheterna och dess personal och det är viktigt att dialogen förs på många nivåer. Visst står vi inför förändringar, men vi tror att det blir till det bättre. Vi ser ökade möjligheter med en bättre konkurrensneutralitet och en tydligare styrd verksamhet.

Det finns inga ambitioner att sänka några ersättningar till omsorgsutförarna, snarare att höja dem. Bolagets eventuella överskott ska återinvesteras för att kompetensutveckla personalen och utveckla verksamheterna. Det kommer att gynna initiativkraften som finns bland verksamheternas personal och därmed förbättra kvaliteten.

Det förebyggande arbetet ska fortsätta utvecklas och erbjuda ett rikt och varierat utbud av aktiviteter för seniorerna i kommunen. Efter ett flertal besök i verksamheterna blir det alltmer tydligt vilken skillnad detta arbete gör i vardagen, till exempel aktiviteterna och den sociala samvaron på seniorträffarna.

Järfälla kommun för diskussioner om att ingå i ett bolag med Sollentuna, men inga beslut är fattade. Ansluter sig Järfälla till bolaget krävs ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Omsorgen om våra äldre är en utmaning och en framtidsfråga som vi tar på stort allvar, därför tar vi ansvar för att utveckla äldreomsorgen i Sollentuna.