Nytt femvåningshus förstör Lindalens miljö

Det planerade bygget av ett hus med 75 lägenheter i Lindalen kritiseras av två föreningar i närområdet.
Det planerade bygget av ett hus med 75 lägenheter i Lindalen kritiseras av två föreningar i närområdet.

Kommunstyrelsen i Tyresö har antagit detaljplanen som omfattar en nybyggnation av ett femvåningshus med 75 lägenheter i Lindalen som närmsta granne med daghemmet Speldosan och Bollmora kyrkogård. Kommunfullmäktige antas anta detaljplanen vid nästa sammanträde.

Detta sker trots massiva protester från de boende i Lindalen. En namninsamling har gjorts och i stort sett samtliga som kunnat nås ogillar beslutet.

Byggandet av ett femvåningshus kommer markant att förändra utseendet av närområdet där högsta byggnad är i två våningar och kommer i alltför hög grad att förändra/ förstöra miljön i Lindalen.

Huset är för högt, har fel läge, och är ett kolossbygge i en oas. Tillräckligt med parkeringsplatser saknas, vilket troligen drabbar kyrkogården och daghemmet, är några av de invändningar de boende framfört.

Och listan med kritik kan göras lång och skulle bli för omfattande för detta inlägg.

Enligt planuppdraget verkar marken ha sålts till ett kraftigt underpris jämfört med gängse praxis (markpolitik och kommunala markpriser-Boverket) och i strid med kommunallagens likställighetsprincip. Vad som är oroande är den förändring av ” Trivsamma Tyresö” som uppenbarligen är att vänta. Förtätning , mer stadslikt med mera är uppenbarligen inriktningen. Frågan är hur förankrad den inställningen är hos kommuninnevånarna? Det är vår fasta övertygelse efter att ha tagit del av de massiva protesterna att de boende i området inte har flyttat till Tyresö med förväntningar på att bo mer ”stadslikt” utan för att man uppfattat Tyresö som en trivsam kommun med dess grönområden och möjligheter till rekreation.

Bygg gärna mindre hyresrätter i kommunen, men bygg på platser som är bättre lämpade. ”Vi är rädda om vår gröna karaktär” läser man på kommunens hemsida. Det är de boende i Lindalen också. Och låt det inte bara vara en tom fras.

Lindalens Egnahemsförening Bostadsrättsföreningen Pluto

Bygg gärna mindre hyresrätter i kommunen, men bygg på platser som är bättre lämpade.