Min lokala hjälte

Nytt hopp för Haningekonstnärer

Svar på insändare av Raymond Svensson (C) den 14 februari med rubriken Konstfrågor är viktiga inom kulturpolitiken: Tack Raymond, det var vad vi i Haninge verksamma konstnärer ville höra, nämligen att inte nekas tillträde till kulturhusets galleri. Självklart så existerar inte något motsatsförhållande till utifrån kommande konstnärer, men kritiken har just gällt de olika villkoren under vilka vi arbetar. Jag hoppas nu att diskrepansen mellan politikerna i kultur och fritid och makthavarna i kulturhuset har undanröjts. Det måste vara samma villkor oavsett om du är verksam inom kommunen som utom kommunen, detta är ett rättvisekrav av stor betydelse.

Jag noterade att i den pågående utställningen på kulturhuset ”Gömd konst i Haninge” så förekom ett antal konstnärer från Haninge och föreningen Haningekonstnärer, vilket gläder mig ofantligt. Kommunens kulturhus måste självklart kunna söka sig även utanför kommunens gränser, men i fortsättningen även kunna balansera med fler utställningar av i Haninge verksamma konstnärer.

Hoppas de nya riktlinjerna framgår på kommunens hemsida så att fler konstnärer kan läsa om det nya.