Nytt parti vill ha mer demokrati i kyrkan

Demokrati i Danderyds församling (DIDF) är en nybildad nomineringsgrupp inför kyrkovalet den 15 september 2013. Vi har inga bindningar till politiska partier. Vi är fristående och har bildat DIDF för att värna om kyrkans värdegrund och demokratin i Danderyds församling.

Svenska kyrkan tappar kontinuerligt medlemmar och Danderyds församling är inget undantag. Vi vill vända den trenden och har ett antal idéer hur det skall lyckas.

Vi har tagit namnet Demokrati i Danderyds församling då vi anser att det saknas vissa väsentliga delar av demokrati i församlingen. De flesta av oss kopplar begreppet ”demokrati” till att majoritetens beslut gäller. Det förutsätter att alla som deltar i kyrkofullmäktige är pålästa och förstår konsekvenserna av de beslut som majoriteten röstar fram. Så är det inte alltid i Danderyds församling.

Demokrati innebär så mycket mer än bara majoritetsstyre. En verklig demokrati förutsätter att var och en som deltar i ett beslut måste få möjlighet att framföra sin åsikt utan risk för påhopp. Åsikter skall respekteras.

I dag har Moderaterna tolv ledamöter och tillsammans med För kyrkans framtid i Danderyds tio ledamöter har dessa två partier sammanlagt 22 av 29 ledamöter i kyrkofullmäktige eller 65 procent. Genom sin totala dominans i fullmäktige har dessa båda partiers ledningar fått igenom att kyrkofullmäktiges presidium består av samma ledamöter som även återfinns i kyrkorådet, ekonomiutskottet och andra viktiga organ såsom till exempel byggledningsgruppen. Detta urholkar demokratin i Danderyds församling.

Den nuvarande församlingsledningen har under innevarande mandatperiod dessutom valt att medvetet och vid flertal tillfällen bryta mot såväl kyrkoordningen som revisionslagen och våra demokratiska traditioner.

Vi vill därför att Danderyds församling, genomför sitt uppdrag i samklang med kyrkans värdegrund, föregår med gott exempel och är en förebild, visar respekt, öppenhet och intresse och tillämpar demokratiska principer.

Ted Modin, Demokrati i ­Danderyds församling