Nytt system för parkering är bra

Svar på insändaren Parkeringsreglerna i Krusboda är idiotiska den 14 juli.

Vi som bor på Fårtickegången tycker att vi nu har fått ett utmärkt parkeringssystem.

Nu är parkeringen välvårdad och det finns många lediga platser för oss boende och våra gäster. Innan hade vi:

w Många långtidsparkerade fordon (bilar och husvagnar) från andra delar av Tyresö och Sverige.

w Flera anlagda bränder i bilar och husvagnar som orsakade stora skador på våra egna fordon som parkerats intill.

w Många skrotbilar som samfälligheten fick transportera bort för stora kostnader.

w Uppställningsplats för bilverkstäder som själva saknar erforderliga uppställningsplatser.

w Spontan bilförsäljning med flera bilar i omlopp.

Att påstå att vi inte tidigare har haft några problem på våra p-platser är därför helt felaktigt.

Det är ju inte konstigare med p-skiva här än på alla andra platser. Det är ju ett system som alla är väl förtrogna med.

Krusboda har tidigare varit nästan det ända området i Tyresö med fri parkering. Tyvärr måste detta nu upphöra.

Slutligen är varje garagesamfällighet i Krusboda en egen juridisk person som själv på stämman fattade nödvändiga besluten om skötseln av våra parkeringsytor.

En samordning mellan samfälligheterna vore dock önskvärd.

Boende Fårtickegången