Nytt utegym byggs vid Segeludden

För att främja folkhälsan och stimulera det fysiska välmåendet för alla som bor i Sollentuna har majoriteten i kultur- och fritidsnämnden (KFN) tagit initiativ till ett nytt utegym.

Det kommer att byggas vid Segeludden och blir ett väldigt bra komplement till det utegym som redan finns inne i Rösjöskogen. Det nya gymmet kommer att vara tillgänglighetsanpassat så att även personer med funktionsnedsättning kan använda sig av det.

Den här satsningen ingår som en pusselbit i kommunens strävan att göra Edsviksområdet mer attraktivt och skapa det stora offentliga vardagsrummet där Sollentunas invånare träffas för olika aktiviteter.

Det här är en enkel anläggning som inte kommer att vara bokningsbar utan poängen är just att den ska uppmuntra allmänheten till spontan träning och närheten till Hälsans stig gör att anläggningen blir lätt att stanna till vid när man ändå är ute på en promenad eller joggingtur.

Nu har vi äntligen fått lite snö i vår kommun och kan förhoppningsvis få använda våra skidor och skridskor ett tag.

Men när snön väl har smält och våren kommer sätts arbetet igång och förhoppningen är att vi kan öppna gymmet i början av maj.

Magnus Ramstrand (KD), ordförande i KFN, Gunnar Bergqvist (FP), vice ordförande i KFN, Agneta Sjöstedt (M), ledamot i arbetsutskott i KFN