O-tekniska kontoret slår till igen

O-tekniska kontoret har försett Danderydsborna med nya lärdomar under åren, som exempelvis hur långt man kan dra ut på byggtiden för en rondell, hur man kan bygga farthinder på en icke-skymd raksträcka som man sedan tar bort och nu får vi lära oss att trots tre södergående filer vid sjukhuset så är nu två bussfiler och den tredje leds in i en vändslinga så man åker norrut igen. Visserligen vill vi minska genomfartstrafiken, men nog ska det vara möjligt att ta sig till Stocksund utan att tvingas köra i bussfilen? Vi väntar med spänning på nästa lärdom. Kanske hur man i en av landets rikaste kommuner lämnar potthål oreparerade i åratal? Nej, just det, det vet vi redan. Prestationsnivån hänger nog samman med likaledes O-ansvariga politiker.

Teknisk