Oacceptabelt att bara en enda röst får höras

Samhällsinformation från en kommun till medborgare rör rättigheter, skyldigheter, förmåner och förpliktelser. Vi ska i dag kunna ta del av information via en hemsida, eller erhålla information som lämnas ut efter begäran. Det förutsätter sanningar som inte undanhålls, respekt för offentlighetsprincip, öppenhetspolicy, förmåga att visa besluts­underlag eller fakta för att stimulera till dialog eller diskussion. Under 2012 har vi sett att:

kommunala annonser i magasinet ”Välkommen till Österåker” gett en ensidig bild av kommunens utveckling och dess konsekvenser;

kommunala Tidningen Österåker endast visat upp alliansens visioner och argument;

pressmeddelanden med endast alliansens förslag sänts ut innan formellt beslut (och debatt) tagits i fullmäktige.

Det är oacceptabelt att skattemedel används för att sprida ”information” som ofta är förskönande uttryck på visionsnivå för att ge en positiv image av moderata kommunalrådet Fletcher Sjömans idéer och beskrivningar om hur vår kommuns utveckling planeras. Många beslut som ska följas är inte problemet, utan hur partiska, missvisande eller felaktiga beskrivningar byggs upp och distribueras med kommunala medel. Inser inte den moderata alliansledningen skillnaden mellan att sakligt kommunicera demokratiskt fattade beslut och att ensidigt stärka alliansens i(M)age?

Jag kräver att Alliansens partier snarast reder ut vad de ska betala själva och vad kommunala medel ska användas till. Informationen måste bli saklig, nyanserad och relevant! Relevant information kan vara att också visa vad oppositionen (MP, RP, S , V) anser i budgetfrågan, om till exempel (för-)skolan eller utbyggnadstakten.

Relevanta nyanser lyser tyvärr med sin frånvaro. Den röst som hörs är Alliansens och i synnerhet kommunalrådet Michaela Fletcher Sjömans.

Verkligheten bryter hinnan av vackra ord i kommunförpackning, förr eller senare.