Obegriplig bussdebatt

Debatten avseende buss 705:s bristande tidpassning med pendeltåg i Huddinge är obegriplig.

Buss 705 har passning till pendeltåg på Stuvsta station, vilket också framgår av tidtabellen. Denna finns bland annat på www.sl.se.

Bengt Säberg