Obegriplig flytt av återvinningsstation

Insändarskribenterna vill inte ha en återvinningsstation precis utanför sitt fönster.  arkivbild: stefan källstigen
Insändarskribenterna vill inte ha en återvinningsstation precis utanför sitt fönster. arkivbild: stefan källstigen

Boende på Götgatan/Råstensgatan har av Sundbybergs stad informerats om att man har för avsikt att flytta återvinningsstationen i korsningen Kyrkogatan/Rosengatan upp till parkeringsplatserna på Götgatan.

Skälet säger kommunen vara problem med snöröjning. Detta känns som ett klent och konstruerat argument då man med lätthet klarar av att snöröja avsevärt mer svårtillgängliga ytor än denna. Vad man dock kan konstatera är att skötseln av återvinningsstationen är under all kritik, den ser oftast ut som en mindre soptipp.

Sundbybergs stad väljer då att flytta stationen ännu närmare bostadshus fast på ett annat ställe. Från en plats som måste anses vara den minst dåliga för invånarna till en annan plats som är avsevärt mycket sämre fast för andra invånare. Är det så att det ligger i någon kommunal makthavares eget intresse?

I det nuvarande förslaget kommer återvinningsstationen att hamna fem meter från vardagsrumsfönster och balkonger för boende på Götgatan/Råstensgatan. Nämnda förslag accepteras inte av oss boende.

Hur kommer det sig att kommunen väljer att flytta in återvinningsstationen mitt bland husen, ännu närmare boende, från ett avstånd av 50 meter till fem meter?

Hur kommer det sig att man inte tar tag i problemet på befintlig plats genom att kräva en skärpning av företaget som sköter stationen samt – om det nu finns några problem med snöröjningen – se till att lösa det.

Totalt sett har man till kommunen fått in elva inlagor och 150 namnunderskrifter från boende på Råstensgatan/Götgatan. Dessutom har vi boende föreslagit två andra platser för placeringen som är avsevärt mycket lämpligare för samtliga boende.

Mats Ekblad

Christina Striessnig

Martin Gode

Erland Berninge

Birgitta Berninge

fastighetsägare och boende på Råstensgatan/Götgatan