Obegripliga farthinder

På Vreta gårds väg har man gjort nya farthinder. De nya farthindren gör att man kan ha en högre hastighet än innan. Hur tänkte man?

Stefan Viklund