Öborna är inga miljöboar

Skriver angående Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds utpekande av öbor som inkompetenta miljöförstörare som påstås orsaka att Östersjön förorenas utan att ta fram relevanta mät­resultat som påvisar detta.

Man tycker även att öborna särskilt ska beskattas för sina avlopp som till övervägande del inte mynnar ut i Östersjön. Någon information om vilka konsekvenser det innebär för öborna, med den naturpåverkan det innebär att anlägga och slamtömma anläggningar anpassade för normenliga förhållanden, ges ej. Detta ute på skären där vattentillgången är begränsad och jord och vägnät saknas.

Man säger ”Särskild naturkänslig miljö påverkas”! Dock hävdar jag att förbundets personal bara genom att ta bilen till jobbet förorenar Östersjön mera samt påtvingar särskilt barn att andas in allvarliga luftföroreningar med påvisad risk till ett förkortat liv.

Sila mygg och svälja kameler!