Odemokratiskt nej till folkomröstning

Kommunfullmäktige med Moderaterna och Socialdemokraterna i spetsen avslog i december 2013 en begäran om folkomröstning om att bygga vid Täljöviken. Man hänvisade till att allt har skett i en god demokratiskt ordning men glömmer att folkinitiativet är en del av demokratin.

Företrädare för dessa två partier är förvånade över att frågan kommer upp nu. Men det är ju på senare år som information har kommit i dagen om Täljövikens kvaliteter som ett av kommunens värdefullaste natur- och rekreationsområden samtidigt som många andra grönområden har bebyggts.

Österåker lär vara sämst i hela landet på att föra dialog med kommuninvånarna. Detta har även gällt Täljöviken med remissvar och samrådsmöten. Kommunen struntar helt i remissvaren och i vad väljarna tycker. Det är samma förhållande vid Östanå och Säbyviken.

Grönplan för Österåker blev antagen av kommunfullmäktige 2011, Mjölkonsekvensbeskrivningar Täljöviken är daterade 2011 och 2012 och Regional utvecklingsplan antogs 2010. Miljömål antogs december 2007.

Det har hänt mycket sedan år 2001 men egentligen inget. Kommunledningen har inget förstått. Det är nu det framstår som helt fel att bygga vid Täljöviken, den kunskapen fanns inte år 2001. Det är nu det finns starka skäl till en folkomröstning i en god demokratisk ordning.

Våra politiker är dåligt pålästa, det framkom nu med all tydlighet vid en hastigt hopsatt utställning i Åkersberga centrum. Endast byggplanerna vid Täljöviken visades. Ett alternativ enligt Grönplan som går ut på att enkelt öka tillgängligheten utan ny bebyggelse fick inte visas.

Vi bygger in oss helt i ett bilberoende. Österåker är sämst i länet när det gäller bilåkandet. Roslagspartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i fullmäktige visat att de värnar om våra natur- och kulturvärden och att de lyssnar på och respekterar folkviljan. Solklart 3 600 invånare (det är många fler) har en annan uppfattning än Moderaterna och Socialdemokraterna om Täljöviken.

Folket styr genom val, som någon sa i kommunfullmäktige. Låt valet bli en markering.

Tomas Seippel

Demonstranter kräver en folkomröstning om Täljöviken.läsarbild

Österåker lär vara sämst i hela landet på att föra dialog med kommuninvånarna. Detta har även gällt Täljöviken.