Odenplan måste bli en välkomnande plats

Det är hög tid att göra en rejäl analys och åtgärdsplan för ett trafiksäkert Odenplan, menar insändarskribenterna.
Det är hög tid att göra en rejäl analys och åtgärdsplan för ett trafiksäkert Odenplan, menar insändarskribenterna.

Odenplan står nu inför nästa stora förändring. Vid öppnandet av Citybanan och sedermera tunnelbanan till Arenastaden kommer mängden trafikanter gående, cyklister och bussar vid Odenplan att öka.

Redan under 2016 planerar SL att styra om ytterligare busstrafik till Odenplan för att fler ska få direktförbindelse till denna knutpunkt. I den nya Gångplanen för Stockholm ingår dessutom Odenplan i ett prioriterat gångstråk Norrtull-Medborgarplatsen samt i ett prioriterat cykelstråk Odenplan-Gullmarsplan.

Redan i dag råder konkurrens mellan de olika trafikslag. Cyklister har svårt att korsa Odenplan vid Norrtullsgatan då cykelbanan är full av gångtrafikanter. Gångtrafikanter längs Odengatan får hoppa undan när cyklisterna ska korsa trottoaren för vidare färd längs Norrtullsgatan. Gångtrafikanterna börjar gå mot rött vid stillastående trafik och blockerar buss- och biltrafiken. Distributionstrafik blir stående mitt i gatan på sidogatorna för att kunna lasta och lossa.

Det är därför hög tid nu att göra en rejäl översyn, analys och åtgärdsplan för ett trafiksäkert, framkomligt och förhoppningvis välkomnande Odenplan. Detta måste göras med ett brett perspektiv. Ett perspektiv som vi särskilt vill lyfta fram är barnens och ungdomarnas. Runt Odenplan ligger flera förskolor och skolor. Barn och ungdomar ska på ett tryggt sätt kunna röra sig till och från hemmet, lekplatser, förskola och skola.

Annette Hultåker (KD), Norrmalms stadsdelsnämnd och Micke Valier (KD)

Barn och ungdomar ska på ett tryggt sätt kunna röra sig till och från hemmet, lekplatser, förskola och skola.