Ofärdiga bostäder köps och säljs redan Ingen respekt för resenärerna

SL har satt i system att dra in turer på linje 506. Vi som bor i Solna och Sundbyberg har inget annat sätt att ta oss till vår arbetsplats på Karolinska om vi ska resa med SL. Dagligen mitt i rusningstid morgon och kväll ställer man godtyckligen in turer!

Man kör med korta bussar så att många får stå upp. SL stjäl flera timmar i månaden av min tid! Vi som pendlar lägger ner mycket tid på detta resande och SL verkar inte ha någon respekt för oss!

Kristina Melin