Offer för skumma argument

Vanmakt, besvikelse, arbetslöshet, misär och stort missnöje fick massorna i Tyskland att i ett helt demokratiskt val välja Hitler för alla de löften han utfäst och framtidsvisionerna om ett bättre liv.

Det verkar inte klokt och alla jag talat tycker att det egentligen var helt otroligt – sådant skulle aldrig hända i till exempel Sverige.

Men i dag, 2015, hur ser den politiska kartan ut? Vilka kammar hem flest poäng? Det är lika skrämmande nu som på 30-talet – och vad som då hände kan hända här.

Det är ofattbart att välmående svenska människor, som över­huvudtaget inte genomlidit något alls, kan falla för väldigt skumma argument.

Vänd ryggen åt SD & Co, aktivera politiken och stöd demokratiska partier som kommer med bra förslag om än ­ibland lite kostsamma.

Det som ska bli bra det kostar, så är det. Bort med hatarna! Hildegard Trinkies